HISTORIE FIRMY A NÁŠ TÝM

O SCIMED Biotechnologies

O SCIMED Biotechnologies

SCIMED Biotechnologies s.r.o. je česká biotechnologická společnost, která se podílí na výrobě nanoroušek a je partnerem MZČR s oprávněním k testování COVID-19. Provádíme testování na koronavirus v Praze. Realizujeme prodej roušek pro firmy i jednotlivce.

Náš tým

Tým společnosti tvoří vědci s bohatými zkušenostmi v oblasti buněčné terapie a specialisté s mnohaletou zkušeností s vedením firem v soukromém sektoru.

Smluvní výzkum

Nalezneme řešení i pro váš projekt. Zhodnotíme projekt z hlediska technického, marketingového i obchodního. Pomůžeme zformulovat strategii, plán projektu a zajistíme project management. Dovedeme váš projekt až do úspěšného cíle, který bude definován zvolenou exit strategií.

Tým společnosti tvoří vědci s bohatými zkušenostmi v oblasti buněčné terapie a specialisté s mnohaletou zkušeností s vedením firem v soukromém sektoru.

Výzkum a vývoj

Naše R a D  oddělení pozorně sleduje a analyzuje světový vývoj a nové trendy v oblasti regenerativní medicíny a buněčné terapie. Spolupracujeme s předními akademickými pracovišti a vyhledáváme vhodné příležitosti pro transfer nejnovějších poznatků aplikovaného výzkumu do lékařské praxe. Konečným cílem je vytvoření portfolia produktů, které splňují nejnáročnější požadavky na jejich použití v humánní a veterinární medicíně.

V současné době náš výzkum a vývoj probíhá v následujících oblastech:

  • produkty založené na bázi mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně, kostní dřeně a tkáně pupečníku;
  • bio- a nanomateriály;
  • metody kryokonzervace biologických materiálů

Čisté prostory

V čistých prostorech probíhá aseptická výroba našich produktů. Prostory splňují přísné nároky na výrobní prostředí a zajišťují maximální ochranu produktu před nežádoucími okolními vlivy.

QC

V laboratoři kontroly kvality probíhá testování našich produktů na nemodernějších přístrojích, abychom zajistili splnění vysokých nároků na kvalitu.

RnD

V oddělení výzkumu a vývoje se testuje využití nejnovějších vědeckých poznatků pro vývoj nových a inovaci stávajících produktů.