was successfully added to your cart.

Koszyk

Przeprowadzanie testów jest bardzo ważne na obecnym etapie pandemii. Od końca marca nasze laboratorium znajduje się na liście jednostek uprawnionych do diagnozowania COVID-19. Standardowo testujemy próbki pobrane w placówkach medycznych upoważnionych przez Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (SZÚ) i Ministerstwo Zdrowia, jak również w wyspecjalizowanych, przeznaczonych specjalnie do tego celu namiotach. Niedawno uzyskaliśmy również autoryzację do przeprowadzania testów opłacanych indywidualnie przez osoby testowane.

Nasze urządzenie testuje metodą PCR w czasie rzeczywistym na podstawie wymazów z jamy nosowo-gardłowej. Metoda pozwala zidentyfikować materiał genetyczny wirusa SARS-Cov-2, dlatego jesteśmy w stanie wykryć jego obecność nawet u pacjentów bezobjawowych. Przeprowadzanie testów na szeroką skalę jest czynnikiem skutecznie ograniczającym rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Chcesz poddać się testom?

Oferujemy testy dla osób prywatnych oraz całych zespołów.

Materiał do testów jest pobierany we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim Królewskie Vinohrady. Cena testu jest zróżnicowana i w zależności od wybranej opcji wynosi od 1 756 do 2 500 koron czeskich.