was successfully added to your cart.

Košík

V objektu Pražského inovačního centra InnoCrystal jsme zahájili výstavbu čistých prostor a laboratoří. Jejich konstrukce umožňuje udržovat sterilní prostředí pro výrobu a nejmodernější vybavení zaručuje vysoké standardy našich produktů.